Månadstävling

 

Klubben har en egen klubbtävling med 7 deltävlingar. I år består den av en digital klass och en påskiktsklass. 

Två bilder per deltagare, deltävling och klass. Och fr.o.m 2018 har vi ett nytt poängsystem, vinnaren får 100 poäng. tvåan 95 poäng, trean 90 poäng och så vidare ner till 19:e plats som får 10 poäng. Övriga placeringar får fem poäng.

Inlämning av bilderna ska ske till tävlingsledaren senast på respektive månadsmöte eller när tävlingsledaren skickat ut stoppdatum. Dvs, bidragen till februaritävlingen lämnas in senast på februarimötet osv. Möjlighet finns att ge sina tävlingsbilder titlar.

 

Påsiktsbilderna får vara max 420x300 mm, inklusive eventuell passepartout. Utfallande motering är tillåten. Bilderna får inte ha tävlat i klubbmästerskapet tidigare. Den tävlande ska skicka tävlingsbilderna digitalt till info@tidaholmsfotoklubb.nu. Döp bilden till förnamn efternamn_titel (så högupplöst som möjligt för ev. publicering i Västgöta-Bladet.) Skulle du mot förmodan fotografera analogt kan du tävla ändå då tävlingsledaren kan avfotografera bilder. Bilderna får ha deltagit och placerats i andra tävlingar.

 

Digitalklassen har samma regler som påsiktsklassen undantaget inlämningsförfarandet. Här gäller att tillhandahålla tävlingsledaren sina bilder senast månadsmötesdagen, till exempel per e-post km.tidaholmsfotoklubb@gmail.com. Det åligger också den tävlande att se till att man fått bekräftelse på att bilderna är mottagna.

 

Juryn består av en annan fotoklubb som tävlingsledaren bestämmer och kontaktar. De ska ha slutfört sitt uppdrag innan nästa månadsmöte då tävlingsomgången redovisas. De uppmanas att rangordna de 19 bästa bilderna och kommentera de 10 högst placerade.

 

Den som samlar ihop flest poäng under året blir klubbmästare och erhåller en guldmedalj. Segraren får dessutom inneha klubbens vandringspris under påföljande år. Vid tre inteckningar får klubbmästaren behålla vandringspriset för gott varefter Tidaholms FK införskaffar nytt vandringspris. Ytterligare medaljer i silver och brons delas ut till mästerskapets två och trea.

Skulle fler deltagare få samma poäng får de dela på placeringen och kan därmed få varsin medalj.

 

Skulle en deltagare bryta mot reglerna, t.ex lämna in för stor tävlingsbild eller återanvända bilder, påtalas detta av tävlingsledaren. Enskild klubbmedlem kan också lämna in protest. Eventuell diskvalificering beslutas av tävlingsledaren vilkens beslut dock kan överklagas till styrelsen.  

Ändringar av reglerna bestäms av månadsmötet och börjar i allmänhet gälla i kommande klubbmästerskap, året därpå. Klubbmästerskapet anses påbörjat efter att första deltävlingen redovisas.

Tävlingen fortsätter på samma sätt som tidigare.


Inlämning 2 påsikts och/eller 2 digitala bilder:


5 Febuari - fritt tema 

4 Mars - fritt tema

8 April  - fritt tema 

6 Maj - tema = Digital "Kraft"/ Påsikt "Ömhet"

2 Sept - tema = Digital "Rörelse"/ Påsikt "Skuggor"

7 Oktober - fritt tema

4 November - fritt tema


Klubbmästerskapet 2024 - Digitalbilder

Klubbmästerskapet 2024 - Påsiktsbilder

bl.a Månadstävling 2021 fungerar inte just nu

2022 Digital


1.  Suzanne E Tornstierna
2.  Elin Sandvik
3.  Erik Tornstierna
4.  Vikky Engdahl

5. Mia Alfredsson

6. Helene Jonsson

7. Berit Wernald-Bladh

8. Per Karlsson

9. R-M Adevåg

10. Alf Bogren

11. Maj Arvidsson

12. Maria Fiala

13. Peter Brolin

14. Jessica Bratt

15. Gabriella Björk

16. Lilly Gyllingberg

17. Caroline Gyllingberg

18. Göran Lyman

19. Sara Lundgren

20. Alf-Åke Hall


2021 Digital


1. Peter Hunt

2. Madeline Cameron

3. Maud Sjöstedt

4. Erik Tornstierna

5. Suzanne E Tornstierna

6. Per Gyllingberg

7. Elin Sandvik

8. Sara Ahlin

9. Carina Lilja

10. Camilla Frick

11. R-M Adevåg

12. Daniel Lindström

13. Alf-Åke Hall

14. Alf Bogren

15. Bengt-Åke Öhgren

16. Berit Wernald Bladh

17. Caroline Gyllingberg

18. Diana Sjöstrand

19. Göran Lyman

20. Maj Arvidsson

21. Maria Fiala

22. Daniel Johansson

23. Peter Brolin

24. Britt Norström

25. Maria Grendalen

2017

 

1. Per Gyllingberg

2. Bengt-Åke Öhgren

3. Sara Ahlin

4. Daniel Lindström

5. Alf-Åke Hall

6. Peter Brolin

7. Alf Bogren

8. Malin Lundgren

9. Magnus Anell

2023 Påsikt


1. Maria Fiala

2. Daniel Lindström

3. Bengt-Åke Öhgren

4. Helene Jonsson

5. Vikky Engdahl
6. Elin Sandvik
7. Olle Harrius
8. Maj Arvidsson
9. R-M Adevåg

2020 Digital


1. Maud Sjöstedt

2. Daniel Lindström

3. Carina Lilja

4. Alf Bogren

5. Peter Brolin

6. Sara Ahlin

7. Per Gyllingberg

8. Göran Lyman

9. Caroline Gyllingberg

10. Maj Arvidsson

2020 Påsikt


1. Bengt-Åke Öhgren

2. Daniel Lindström

3. Maud Sjöstedt
4. Sara Ahlin

5. Carina Lilja

6. Peter Brolin

7. Per Gyllingberg

8. Göran Lyman

9. Maj Arvidsson

2016


1. Peter Brolin

1. Bengt-Åke Öhgren

3. Daniel Lindström

4. Sara Ahlin

5. Alf-Åke Hall

6. Per Gyllingberg

7. Alf Bogren

8. Berit Wernald Bladh


2022 Digital


1.  Suzanne E Tornstierna
2.  Peter Hunt
3.  Erik Tornstierna
4.  Elin Sandvik
5.  Vikky Engdahl
6.  Madeline Cameron
7.  Maria Fiala
8.  Carina Lilja
9.  R-M Adevåg
10. Caroline Gyllingberg
11. Alf Bogren
11. Mia Alfredsson
13. Maud Sjöstedt
14. Sara Lundgren
15. Daniel Lindström
16. Helene Jonsson
17. Maj Arvidsson
18. Camilla Frick
19. Gabriella Björk
20. Diana Sjöstrand
21. Jessica Bratt
22. Göran Lyman

2019


1. Peter Brolin

2. Bengt-Åke Öhgren

3. Daniel Lindström

4. Göran Lyman

5. Carina Lilja

6. Alf-Åke Hall

7. Sara Ahlin

8. Maj Arvidsson

9. Alf Bogren

10. Per Gyllingberg

11. Malin Lundgren

12. Berit Wernald Bladh

13. Britt Norström

14. Ann-Mari Svensson

15. Ronnie Johansson

2015


1. Daniel Lindström

2. Peter Brolin

3. Maud Sjöstedt

4. Berit Wernald Bladh

5. Alf-Åke Hall

6. Alf Bogren

7. Kauko Räisänen

8. Ros-Marie Adevåg

2022 Påsikt


1. Bengt-Åke Öhgren
2. Elin Sandvik
3. Carina Lilja
4. Daniel Lindström
5. Maria Fiala
6. Maud Sjöstedt
7. Alf-Åke Hall
8. R-M Adevåg

2018

 

1. Per Gyllingberg

2. Bengt-Åke Öhgren

3. Peter Brolin

4. Kristian Nilsson

5. Maud Sjöstedt

6. Alf-Åke Hall

7. Daniel Lindström

8. Anna Larsson

9. Maj Arvidsson

10. Göran Lyman

11. Alf Bogren

12. Berit Wernald Bladh

2014


1. Peter Brolin

2. Kauko Räisänen

3. Maud Sjöstedt

4. Joel Rickardsson

5. Daniel Lindström

6. Alvar Frid

7. Vivian Olier

8. Alf Bogren

9. Ros-Mari Adevåg

10. Tomas Boström

2013


1. Jeanette Coltén Ferm

2. Maud Sjöstedt

3. Peter Brolin

4. Daniel Lindström

5. Anna-Lena Hjerpe

6. Kauko Räisänen

7. Bartek Mikolajczyk

8. Anna Ider

9. Vivian Olier

10. Gerry Strandberg

11. Berit Wernald2012


1. Jeanette Coltén Ferm

2. Hasse Andersson

3. Peter Brolin

4. Kauko Räisänen

5. Alvar Frid

6. Joel Ricksardsson

7. Maud Sjöstedt

8. Daniel Lindström

9. Berit Wernald

10. Gerry Strandberg

11. Vivian Olier

12. Sören Bladh

13. Anna Ider

14. Britt Norström

2011


1. Jeanette Coltén Ferm

2. Joel Rickardsson

3. Kauko Räisänen

4. Anna Ider

5. Maud Sjöstedt

6. Ingemar Henriksson

7. Daniel Lindström

8. Erling Nilsson

9. Magnus Anell

9. Peter Brolin

11. Gerry Strandberg

Klubbmästare Påsikt

2010 Anna Ider

2009 Kauko Räisänen

2008 Anna Ider

2007 Magnus Anell

2006 Magnus Anell

2005 Magnus Anell

Klubbmästare Dia

2010 Gerry Strandberg

2009 Gerry Strandberg

2008 Joel Rickardsson

2007 Joel Rickardsson

2006 Magnus Anell

2005 Karl Strandberg