Månadstävling

 

Klubben har en egen klubbtävling med 7 deltävlingar. I år består den av en digital klass och en påskiktsklass. 

Två bilder per deltagare, deltävling och klass. Och fr.o.m 2018 har vi ett nytt poängsystem, vinnaren får 100 poäng. tvåan 95 poäng, trean 90 poäng och så vidare ner till 19:e plats som får 10 poäng. Övriga placeringar får fem poäng.

Inlämning av bilderna ska ske till tävlingsledaren senast på respektive månadsmöte eller när tävlingsledaren skickat ut stoppdatum. Dvs, bidragen till februaritävlingen lämnas in senast på februarimötet osv. Möjlighet finns att ge sina tävlingsbilder titlar.

 

Påsiktsbilderna får vara max 420x300 mm, inklusive eventuell passepartout. Utfallande motering är tillåten. Bilderna får inte ha tävlat i klubbmästerskapet tidigare. Den tävlande ska skicka tävlingsbilderna digitalt till info@tidaholmsfotoklubb.nu. Döp bilden till förnamn efternamn_titel (så högupplöst som möjligt för ev. publicering i Västgöta-Bladet.) Skulle du mot förmodan fotografera analogt kan du tävla ändå då tävlingsledaren kan avfotografera bilder. Bilderna får ha deltagit och placerats i andra tävlingar.

 

Digitalklassen har samma regler som påsiktsklassen undantaget inlämningsförfarandet. Här gäller att tillhandahålla tävlingsledaren sina bilder senast månadsmötesdagen, till exempel per e-post km.tidaholmsfotoklubb@gmail.com. Det åligger också den tävlande att se till att man fått bekräftelse på att bilderna är mottagna.

 

Juryn består av en annan fotoklubb som tävlingsledaren bestämmer och kontaktar. De ska ha slutfört sitt uppdrag innan nästa månadsmöte då tävlingsomgången redovisas. De uppmanas att rangordna de 19 bästa bilderna och kommentera de 10 högst placerade.

 

Den som samlar ihop flest poäng under året blir klubbmästare och erhåller en guldmedalj. Segraren får dessutom inneha klubbens vandringspris under påföljande år. Vid tre inteckningar får klubbmästaren behålla vandringspriset för gott varefter Tidaholms FK införskaffar nytt vandringspris. Ytterligare medaljer i silver och brons delas ut till mästerskapets två och trea.

Skulle fler deltagare få samma poäng får de dela på placeringen och kan därmed få varsin medalj.

 

Skulle en deltagare bryta mot reglerna, t.ex lämna in för stor tävlingsbild eller återanvända bilder, påtalas detta av tävlingsledaren. Enskild klubbmedlem kan också lämna in protest. Eventuell diskvalificering beslutas av tävlingsledaren vilkens beslut dock kan överklagas till styrelsen.  

Ändringar av reglerna bestäms av månadsmötet och börjar i allmänhet gälla i kommande klubbmästerskap, året därpå. Klubbmästerskapet anses påbörjat efter att första deltävlingen redovisas.

Klubbmästerskapet 2022 - Digitalbilder

Februari

Mars

April

Maj

September

Oktober

November

Totalt

Susanne E Tornstierna

165

110

155

195

140

85

850

Maud Sjöstedt

60

15

120

45

240

Madeline Cameron

85

140

75

45

150

495

Peter Hunt

130

155

100

65

190

155

800

Per Gyllingberg


0

Erik Tornstierna

85

115

155

135

85

130


705

Alf Bogren

10

30

10

70

10

85


215

Sara Lundgren

10

1075

60


155

Caroline Gyllingberg

90

85

20


50


245

R-M Adevåg

15

80

60

50

70

10


285

Camilla Frick

25

105
130

Carina Lilja

55

95

55

40


55


310

Göran Lyman
0

Maj Arvidsson

10

10

10


80

10


120

Daniel Lindström

10

75

10

10

70

10


185

B-Å Öhgren
0

Diana Sjöstrand

20

45

10

15
90

Berit W Bladh
0

Peter Brolin
0

Alf-Åke Hall
0

Daniel Johansson
0

Elin Sandvik

170

55

135

50

85

115


495

Maria Fiala

110

40

15

140

20

40


365

Maria Grendalen
0

Britt Norström
0

Vikky Engdahl

125

80

95

165

105

610

Mia Alfredsson

30

35

100

10

175

Helene Jonsson

30

35


65

Jessica Bratt

25

10


35

Gabriella Björk


10


10

Klubbmästerskapet 2022 - Påsiktsbilder

Februari

Mars

April

Maj

September

Oktober

November

Totalt

Susanne E Tornstierna

Maud Sjöstedt

150

105

145

95

100

495

Madeline Cameron

Peter Hunt

Per Gyllingberg


Erik TornstiernaAlf BogrenSara AhlinCaroline GyllingbergR-M Adevåg165
165

Camilla FrickCarina Lilja

140

165

145

95

155

170


870

Göran Lyman
Maj ArvidssonDaniel Lindström

185

125

95

135

160

155


855

B-Å Öhgren

185

180

195

165

105

135


965

Diana SjöstrandBerit W Bladh
Peter Brolin
Alf-Åke Hall

100

95


195

Daniel Johansson
Elin Sandvik

105

170

135

130

170

185


895

Maria Fiala

105

125

155

160

135

130


810

Maria Grendalen

Britt Norström
Vikky Engdahl
Mia Alfredsson2021 Digital


1. Peter Hunt

2. Madeline Cameron

3. Maud Sjöstedt

4. Erik Tornstierna

5. Suzanne E Tornstierna

6. Per Gyllingberg

7. Elin Sandvik

8. Sara Ahlin

9. Carina Lilja

10. Camilla Frick

11. R-M Adevåg

12. Daniel Lindström

13. Alf-Åke Hall

14. Alf Bogren

15. Bengt-Åke Öhgren

16. Berit Wernald Bladh

17. Caroline Gyllingberg

18. Diana Sjöstrand

19. Göran Lyman

20. Maj Arvidsson

21. Maria Fiala

22. Daniel Johansson

23. Peter Brolin

24. Britt Norström

25. Maria Grendalen

2017

 

1. Per Gyllingberg

2. Bengt-Åke Öhgren

3. Sara Ahlin

4. Daniel Lindström

5. Alf-Åke Hall

6. Peter Brolin

7. Alf Bogren

8. Malin Lundgren

9. Magnus Anell

2013


1. Jeanette Coltén Ferm

2. Maud Sjöstedt

3. Peter Brolin

4. Daniel Lindström

5. Anna-Lena Hjerpe

6. Kauko Räisänen

7. Bartek Mikolajczyk

8. Anna Ider

9. Vivian Olier

10. Gerry Strandberg

11. Berit Wernald2020 Digital


1. Maud Sjöstedt

2. Daniel Lindström

3. Carina Lilja

4. Alf Bogren

5. Peter Brolin

6. Sara Ahlin

7. Per Gyllingberg

8. Göran Lyman

9. Caroline Gyllingberg

10. Maj Arvidsson

2020 Påsikt


1. Bengt-Åke Öhgren

2. Daniel Lindström

3. Maud Sjöstedt
4. Sara Ahlin

5. Carina Lilja

6. Peter Brolin

7. Per Gyllingberg

8. Göran Lyman

9. Maj Arvidsson

2016


1. Peter Brolin

1. Bengt-Åke Öhgren

3. Daniel Lindström

4. Sara Ahlin

5. Alf-Åke Hall

6. Per Gyllingberg

7. Alf Bogren

8. Berit Wernald Bladh


2012


1. Jeanette Coltén Ferm

2. Hasse Andersson

3. Peter Brolin

4. Kauko Räisänen

5. Alvar Frid

6. Joel Ricksardsson

7. Maud Sjöstedt

8. Daniel Lindström

9. Berit Wernald

10. Gerry Strandberg

11. Vivian Olier

12. Sören Bladh

13. Anna Ider

14. Britt Norström

2019


1. Peter Brolin

2. Bengt-Åke Öhgren

3. Daniel Lindström

4. Göran Lyman

5. Carina Lilja

6. Alf-Åke Hall

7. Sara Ahlin

8. Maj Arvidsson

9. Alf Bogren

10. Per Gyllingberg

11. Malin Lundgren

12. Berit Wernald Bladh

13. Britt Norström

14. Ann-Mari Svensson

15. Ronnie Johansson

2015


1. Daniel Lindström

2. Peter Brolin

3. Maud Sjöstedt

4. Berit Wernald Bladh

5. Alf-Åke Hall

6. Alf Bogren

7. Kauko Räisänen

8. Ros-Marie Adevåg

2011


1. Jeanette Coltén Ferm

2. Joel Rickardsson

3. Kauko Räisänen

4. Anna Ider

5. Maud Sjöstedt

6. Ingemar Henriksson

7. Daniel Lindström

8. Erling Nilsson

9. Magnus Anell

9. Peter Brolin

11. Gerry Strandberg

2018

 

1. Per Gyllingberg

2. Bengt-Åke Öhgren

3. Peter Brolin

4. Kristian Nilsson

5. Maud Sjöstedt

6. Alf-Åke Hall

7. Daniel Lindström

8. Anna Larsson

9. Maj Arvidsson

10. Göran Lyman

11. Alf Bogren

12. Berit Wernald Bladh

2014


1. Peter Brolin

2. Kauko Räisänen

3. Maud Sjöstedt

4. Joel Rickardsson

5. Daniel Lindström

6. Alvar Frid

7. Vivian Olier

8. Alf Bogren

9. Ros-Mari Adevåg

10. Tomas Boström

Klubbmästare Påsikt

2010 Anna Ider

2009 Kauko Räisänen

2008 Anna Ider

2007 Magnus Anell

2006 Magnus Anell

2005 Magnus Anell

Klubbmästare Dia

2010 Gerry Strandberg

2009 Gerry Strandberg

2008 Joel Rickardsson

2007 Joel Rickardsson

2006 Magnus Anell

2005 Karl Strandberg