202431 Jan anmälningstiden gåt ut för RIFO – "SM i foto".

Läser mer här:https://www.svenskfotografi.org/rifo/inbjudan-till-riksfotoutstallningen-2024/.

På länken kan du själv skicka in dina bilder själv om du har kläm på hur bildstorleken ändras.


VÅRENS PROGRAM 2024


2024-01-15 19:00 Årsmöte


2024-02-05 19:00 Månadsmöte

Inlämning 2 påsikts och/eller 2 digitala bilder

Bildvisning Olle Harrius


2024-02-12 19:00 Bildbedömning hos Hasse


2024-02-19 18:00 Fotocirkeln – Moderskeppet,

Vikky pratar om makro


2024-03-04 19:00 Månadsmöte

Inlämning 2 påsikts och/eller 2 digitala bilder

Redovisning av KM

Bildvisning Sören Lejhage

Bedömning egna bilder 2/person för de som vill ta med (USB-sticka eller mejla)


2024-03-25 18.00 Fotocirkeln - Moderskeppet


2024-04-08 19:00 Månadsmöte

Inlämning 2 påsikts och/eller 2 digitala bilder

Redovisning av KM

Bildvisning Hasse Andersson

(Bedömning egna bilder 2/person för de som vill ta med (USB-sticka eller mejla)(i mån av tid))


2024-05-06 19:00 Månadsmöte

Inlämning 2 påsikts och/eller 2 digitala

bilder

Motto för påsikt: Ömhet

Motto för digitalt: Kraft

Redovisning av KM

Bildvisning ?

(Bedömning egna bilder 2/person för de som vill ta med (USB-sticka eller mejla) (i mån av tid))


2024-05-? Vårfälttävlan, Skara


2024-06-? Fotoutflykt till Kinnekulle

(Erik och Suzanne)


2024-06-? Fotoutflykt till Visingsö

(Hasse)


Sommaruppehåll


HÖSTENS PROGRAM 2024


2024-09-02 19:00 Månadsmöte

Inlämning 2 påsikts och/eller 2 digitala bilder

Motto påsikt: Skuggor

Motto digitalt: Rörelse

Redovisning av KM

Bildvisning Suzanne och Erik Tornstierna

(Bedömning egna bilder 2/person för de som vill ta med (USB-sticka eller mejla) (i mån av tid))


2024-10-07 19:00 Månadsmöte

Inlämning 2 påsikts och/eller 2 digitala bilder

Redovisning av KM

Bildvisning Vikky

(Bedömning egna bilder 2/person för de som vill ta med (USB-sticka eller mejla) (i mån av tid))


2024-10-? Höstfälttävlan


2024-11-04 19:00 Månadsmöte

Inlämning 2 påsikts och/eller 2 digitala bilder

Redovisning av KM

Bildvisning ?

(Bedömning egna bilder 2/person för de som vill ta med (USB-sticka eller mejla) (i mån av tid))


2024-12-02 19:00 Månadsmöte

Redovisning av KM

Bildvisning (Lärken?)


Årsavslutning