Program

Program 2018

 

15 janiari kl. 19.00

Årsmöte

Bildvisare: Adam Rehbinder

 

5 februari kl. 19.00

Inlämning 2 påsiktsbilder

Bildvisare: Anna "Avanna" Larsson, Tidaholm

 

5 mars kl. 19.00

Redovisning februaritävling

Inlämning 2 påsiktsbilder

Bildvisare: Julia Jonsson. Tidaholm

p.g.a sjukdom fick Daniel Lindström, Tidaholms FK hoppa in och visa bilder

 

9 april kl 19.00

Redovisning marstävling

Inlämning 2 påsiktsbilder

Bildvisare: Per Gyllingberg, Tidaholms FK

 

7 maj kl 19.00

Redovisning apriltävling

Inlämning 2 påsiktsbilder

Motto: "Fortskaffningsmedel"

Bildvisare: Maud Sjöstedt, Tidaholms FK

 

3 september kl. 19.00

Redovisning majtävling

Imlämning 2 påsiktsbilder

Motto: Speglingar

Bildvisare:

 

1 oktober kl. 19.00

Redovisning septembertävling

Inlämning 2 påsiktbilder

Arbete med bildhäfte

 

5 november kl. 19.00

Redovisning oktobertävling

Inlämning 2 påsiktsbilder

Bildvisare:

 

3 december kl. 19.00

Redovisning novembertävling

Bildvisare:

 

 

Copyright @ All Rights Reserved